Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine

Prema članu 37. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, najnižu mesečnu osnovicu doprinosa čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji isplaćene u periodu za prethodnih 12 meseci počev od meseca oktobra u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuju i plaćaju doprinosi, za koji su objavljeni podaci RZS, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

Najniža mesečna osnovica doprinosa, koja je u primeni od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine, iznosi 25.801 dinara.