Претрага за:

017

  • Donošenje osnivačkih akata;
  • Popunjavanje obrazaca APR-a za osnivanje;
  • Popunjavanje obrazaca za poslovnu banku;
  • Popunjavanje i podnošenje poreske prijave i priprema dokumentacije za Poresku upravu;
  • Savetodavne usluge oko organizacije poslovanja.