Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa od 01.11.2017. do 31.01.2018. godine

Najnižu mesečnu osnovicu doprinosa, prema članu 37. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14, 112/15), čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene u prethodnom kvartalu za koji su objavljeni podaci Republičkog zavoda za statistiku.

Od 01.10.2017 do 31.01.2018 godine najniža mesečna osnovica iznosi 23.074 (35% od 65.927) „Sl. glasnik RS“, br. 96/2017