Porez na zakup poslovnog prostora

Privredni subjekti koji ne poseduju sopstveni prostor u kome bi organizovali obavljanje delatnosti, mogu ga iznajmiti od drugih FIZIČKIH i PRAVNIH lica.

Prilikom izdavanja prostora zaključuje se Ugovor o zakupu i jedan od jako bitnih elemenata tog Ugovora je iznos ZAKUPNINE.

Ako se prostor za potrebe obavljanja delatnosti iznajmljuje od PRAVNIH lica ne postoji obaveza plaćanja poreza na zakup već pravno lice koje je u vlasništvu prostora izdaje račun na iznos ugovorene zakupnine, prikazuje u svojim knjigama prihode od izdavanja.

Kod iznajmljivanja prostora od FIZIČKIH lica iznos zakupnine je prihod od kapitala koji se oporezuje po Zakonu o porezu na dohodak građana član. 61.

U zavisnosti od toga ko će snositi troškove poreza na zapup u samom Ugovoru o zakupu se precizira dali je ugovoren NETO iznos (troškove Poreza na zakup padaju na teret Privrednog društva-primer 2 ukupan trošak 58.824 din) ili BRUTO iznos (gde troškovi  Poreza na zakup padaju na fizičko lice koje izdaje prostor-primer 1 ukupan trošak 50.000 din).

Ovaj porez obračunava, predaje poreske prijave i plaća, svakako Privredno društvo koje iznajmljuje od fizičkog lica prostor iznajmljuje

 

Ako ste dogovorili BRUTO iznos zakupnine od 50.000 din., vi ćete fizičkom licu isplatiti 42.500 din. i za porez platiti Poreskoj upravi 7.500 dinara.

Ptimer 1:

1 Neto prihod 42.500
2 Koeficijent za preračun 1.17647059
3 Bruto prihod (r.br.1 x  r.br.2) 50.000
4 Normirani troškovi (r.br.3 x 25%) 12.500
5 Oporezivi prihod (r.br.3 – r.br.4) 37.500
6 Porez (r.br.5 x 20%) 7.500
7 Neto (zakupnina) za isplatu (r.br.3 – r.br.6) 42.500

 

Ako ste dogovorili NETO iznos zakupnine od 50.000 din., vi ćete fizičkom licu isplatiti 50.000 din. i za porez platiti Poreskoj upravi 8.824 dinara.

Ptimer 2:

1 Neto prihod 50.000
2 Koeficijent za preračun 1.17647059
3 Bruto prihod (r.br.1 x  r.br.2) 58.824
4 Normirani troškovi (r.br.3 x 25%) 14.706
5 Oporezivi prihod (r.br.3 – r.br.4) 44.118
6 Porez (r.br.5 x 20%) 8.824
7 Neto (zakupnina) za isplatu (r.br.3 – r.br.6) 50.000